Economicus nr.4

05 Qershor 2018 – Në publikimin e katërt të informatorit ekonomik Economicus për vitin 2018 do të prezantohen të dhënat nga Strategjia Fiskale e Republikës së Maqedonisë 2019-2021. Më saktë, do të  prezantohen të dhënat për të ardhurat publike dhe shpenzimet publike në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.

Për më tepër informacion ju lutem shkarkoni numrin e ri të informatorit këtu