Economicus nr.3

Ky publikim është edicioni i tretë i ECONOMICUS për muajin Maj 2016, i cili publikohet çdo muaj për të gjithë anëtarët e OEMVP-së. Në këtë numër janë bërë krahasime të parametrave ekonomike për kuartalin e parë të këtij viti me atë të vitit të kaluar për të vlerësuar lëvizjen ekonomike. Në këtë konotacion kemi analizuar edhe ndikimet në fushën e eksportiti dhe importit ose në përgjithësi këmbimin tregtar.

Si gjithnjë, komentet apo sugjerimet tuaja janë të mirëseardhura dhe të nevojshme për avancimin e mëtejmë të këtij publikimi në edicionet e radhës. Për më tepër informata na kontaktoni në info@oemvp.org .

Ju lutem shkarkoni numrin e tretë të Economicus këtu.