Economicus nr.3

03 Maj 2018 – Në numrin e tretë të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për shkëmbimin tregtar me jashtë, në periudhën Janar – Shkurt 2018. Gjithashtu, do të prezantohen të dhënat për shkëmbimin tregtarë me jashtë për periudhën Janar – Shkurt 2017 dhe do të paraqiten dallimet për vitin 2018 në krahasim me vitin 2017.

Për më tepër, ju lutemi shkarkoni këtu numrin e tretë të informatorit Economicus.