Economicus nr.2

25 Shkurt 2017 – Në këtë numër të informatorit ekomomik Economicus do të shqyrtohen dhe analizohen investimet e huaja në RM, respektivisht se sa investime të huaja janë paralajmëruar si dhe vlera e paralajmëruar e këtyre investimeve në krahasim me atë se sa janë realizuar, si dhe numri i punëtorëve që janë të punësuar si rezultat i investimeve të huaja në krahasim me atë se sa vende të reja pune ishin të paralajmëruara. Gjithashtu analizë se në cilat rajone këto investime janë të përqendruara më së shumti si rezultat i politikave qeveritare për tërheqjen e investimeve të huaja.

Për më tepër informata na kontaktoni në economicus@oemvp.org

Shkarkoni këtu numrin e dytë të Economicus, i cili publikohet  për të gjithë anëtarët e OEMVP-së.