Economicus nr.2

Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të vazhdojmë me prezantimin e të  dhënave nga hulumtimi i bërë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit të USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”. Gjegjësisht do të prezantohen të dhënat për llojin e inspektimeve që vizitojnë kompanitë, vështirësitë që hasin kompanitë për marrjen e licencave, si dhe cilat sektorë ballafaqohen me vështirësi në marrjen e licencave të nevojshme.

Si gjithnjë, komentet apo sugjerimet tuaja janë të mirëseardhura dhe të nevojshme për avancimin e mëtejmë të këtij publikimi në edicionet e radhës. Për më tepër informata na kontaktoni në economicus@oemvp.org

Numrin e dytë të Economicus mund të shkarkoni këtu.