Economicus nr.1

27 Janar 2017 – Në këtë edicion të informatorit ekonomik Economicus si dhe njëherit edicioni i parë për vitin 2017, do të shqyrtohen dy raportet e fundit të publikuara nga World Economic Forum, respektivisht raporti Indeksi i Tregtisë, dhe Raporti për Rritje dhe Zhvillim Inkluziv ku do të shpjegohen faktorët të cilat përfshihen në këto raporte si dhe qëllimi i këtyre raporteve.

Si gjithnjë, komentet apo sugjerimet e Juaja janë të mirë se ardhura dhe të nevojshme për avancimin e mëtejmë të këtij publikimi në edicionet e radhës.

Për më tepër informata na kontaktoni në economicus@oemvp.org

Shkarkoni këtu numrin e pestë të Economicus, i cili publikohet  për të gjithë anëtarët e OEMVP-së.