Drejtori ekzekutiv i OEMVP-së për rëndësinë e Korridorit 8 në Al Jazeera Balkans.

Drejtori ekzekutiv i OEMVP-së për rëndësinë e Korridorit 8 në Al Jazeera Balkans.

“Ky korridor ju mundëson kompanive tona qasje në tregjet europiane, në lindje është Bullgaria kurse në perëndim nëpërmjet Shqipërisë deri në Itali hap mundësi për realizimin e bizneseve të reja dhe qarkullimin më të lehtë të njerëzve, shërbimeve dhe mallrave, si një parakusht për ekonomi të shëndoshë dhe zhvillimin ekonomik në përgjithësi” – tha Drilon Iseni drejtor ekzekutiv i OEMVP-së në lidhje me rëndësinë e Korridorit 8 për Al Jazeera Balkans.

 

http://balkans.aljazeera.net/video/koridor-viii-bi-trebao-povezati-jadransko-i-crno-more

Related posts

SPOZORI GJENERAL