Dobia nr.1

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për:

–          THIRRJEN PUBLIKE për subvencionimin e ndërmarrjve private për çertifikim të sistemeve te kualitetit sipas ISO standardeve;

–          THIRRJEN PUBLIKE për subvencionim të ndërmarrjeve në pronësi dhe të udhëhequra nga femra;

–          Shpalljen nga Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik për programin afatmesëm për përkrahje financiare të kompanive mikro, të vogla dhe të mesme për vitet 2018-2020;

–          NJOFTIMIN për fillimin e afatit për dorëzimin e kërkesave për pagesa direkte për qumështin e prodhuar dhe të shitur.

Ju lutem shkarkoni këtu numrin e ri të DOBIA. Për më tepër informacion na kontaktoni në info@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.