Dobia nr.7

Shkarkoni këtu numrin e shtatë me radhë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit, anëtarëve ju sigurohet edhe një këshillë falas për të aplikuar në një nga thirrjet të cilat përmenden në po të njëjtin.

Nëse keni pyetje apo ju duhet më tepër informacion, Ju lutem të na kontaktoni pa hezituar në e-mail: contact@seg-holding.com  ose në telefon 071 389 230.

Previous article

Dobia nr.6

Next article

Dobia nr.8

Të ngjajshme

JOIN THE DISCUSSION