Dobia nr.3

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative të financimit të bizneseve Тuaja si thirrjet publike dhe tenderët relevant për biznesin Tuaj.

OEMVP siguron informata, këshilla dhe konsultime në fushën e menaxhimit, qasjes deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët e OEMVP-së.

Për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së, përveç Biznes informatorit të cilin tani më e keni në dispozicion, Juve ju sigurohet edhe një këshillë falas nëse jeni të interesuar për të aplikuar në një nga thirrjet të cilat përmenden në po të njëjtin.

Nëse keni pyetje ose kërkoni më shumë informacion, Ju lutem të na kontaktoni pa hezituar në e-mail: contact@seg-holding.com  ose në telefon 071 389 230.

Ju lutem shkarkoni Dobia nr.3

Previous article

Dobia nr.2

Next article

Dobia nr.4

Të ngjajshme

JOIN THE DISCUSSION