Dobia nr.2

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për:

  • THIRRJEN PUBLIKE nga Agjencioni për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që shpall një program për mbështetje financiare për zhvillimin rural.
  • Programi i Zhvillimit Bujqësor publikon mbështetje financiare për agro-sektorin;
  • Ministria e Ekonomisë shpall THIRRJE PUBLIKE  për bashkëfinancimin e projekteve të zyrave të artit dhe fondacioneve dhe shoqatave të qytetarëve për zhvillimin dhe promovimin e zanateve në Republikën e Maqedonisë;
  • Ministria e Ekonomisë shpall Thirrje Publike për Mbështetje Financiare për krijimin e një (një) parku të teknologjisë së re;
  • Ministria e Ekonomisë shpall THIRRJE PUBLIKE për bashkëfinancimin e një pjese të shpenzimeve për projektet e shtyra të mbështetura në programin e BE-së COSME
  • Ministria e Ekonomisë shpall një THIRRJE PUBLIKE për Subvencionimin e Biznesit për Certifikimin e Sistemit Halal.

Ju lutem shkarkoni këtu numrin e ri të DOBIA. Për më tepër informacion na kontaktoni në info@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.

Previous article

Dobia nr.1

Next article

Dobia – Janar 2019

Të ngjajshme