Dobia – Janar 2019

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për:

  • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave shpall Thirrjen Publike për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e fondeve nga Programi IPARD 2014 – 2020.
  • Agjencioni për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural shpall një thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e fondeve nga Programi për Mbështetjen Financiare të Zhvillimit Rural.
  • Programi Horizon 2020 shpall thirrje për mbështetje financiare për projekte në Republikën e Maqedonisë.
  • Programi i USAID-it shpall një thirrje publike për grante për zhvillimin e inovacionit të tipit “Open Innovation”.

Ju lutem shkarkoni këtu numrin e ri të DOBIA. Për më tepër informacion na kontaktoni në info@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.