CEED Global zhvilloi prezantim në OEMVP

Drejtori i CEED Global, z. Peter Righi, sot mbajti prezantim para sipërmarrësve të OEMVP. Qëllimi i CEED është të punojë me sipërmarrës të cilët duan ta rrisin dhe ndërtojnë kompaninë e tyre dhe të zhvillohen si liderë. CEED Ju ndihmon atyre të kenë qasje deri tek mentorë, rrjete të ndryshme, dituri dhe kapital i cili Ju duhet për tu rritur dhe zhvilluar.

CEED-i zhvillon dhe i lidh sipërmarrësit të cilët duan të bëhen liderë. Gjatë prezantimit të sotshëm u fol për fazat e rritjes të sipërmarrësve të cilat janë: faza start-up, faza e rritjes, faza e profesionalizimit të organizatës dhe faza e internacionalizimit të biznesit.