Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve nëpërmjet bashkëpunimit me sektorin e biznesit