“Mbrojtja e markës së produkteve nga bashkëpunimi ndërkufitar ”

“Mbrojtja e markës së produkteve nga bashkëpunimi ndërkufitar ”

Ideja kryesore e projektit është që të ngritet vetëdija e kompanive të rajonit për mbrojtje industriale si një mundësi për ti rezistuar konkurrencës së pamëshirshme globale. Aktiviteti ka dy qëllime: së pari për të rritur vetëdijen e kompanive mbi nevojën për mbrojtje industriale në punën e tyre afatgja...
Read more
OEMVP përmbyll edhe një projekt të realizuar me sukses!

OEMVP përmbyll edhe një projekt të realizuar me sukses!

Në kuadër të sesionit të parë të Konferencës përmbyllëse të Projektit “Mbrojtja e markave tregtare të produkteve nga bashkëpunimi ndërkufitar”, kryesues në panel ishin z. Jaromir Leviçek, Udhëheqës sektori pranë Delegacionit Europian në Shkup, z. Nebi Hoxha, Kryetar i Odës Ekonomike të Maqed...
Read more
Vazhdon trajnimi ”Aplikimi praktik i markës tregtare” në Kërçovë!

Vazhdon trajnimi ”Aplikimi praktik i markës tregtare” në Kërçovë!

12 12 dhe 13 Nëntor 2015 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore vazhdon me trajnimin ”Aplikimi praktik i markës tregtare”, kësaj herë për bizneset nga rajoni i Kërçovës. Anëtari i Këshillit Drejtues, z. Arif Nuredini nga kompania e mirënjohur LITI FARM, në emër të Këshillit Drej...
Read more
Vazhdon trajnimi ”Aplikimi praktik i markës tregtare”

Vazhdon trajnimi ”Aplikimi praktik i markës tregtare”

Në kuadër të ditës së dytë të trajnimi, afaristët e pranishëm nga rajoni i Gostivarit u trajnuan rreth pjesës praktike të plotësimit të aplikacionit për mbrojtje të markave tregtare si dhe u sqaruan procedurat e mëtejshme për dorëzimin e këtij aplikimi deri te institucionet përkatëse, gjegjësisht Enti S...
Read more
”Aplikimi praktik i markës tregtare” në Gostivar

”Aplikimi praktik i markës tregtare” në Gostivar

Më datë 5 dhe 6 Nëntor, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të Projektit “Mbrojtja e Markave Tregtare për bizneset në zonën ndërkufitare” organizon trajnim e tretë me rradhë me temë ”Aplikimi praktik i markës tregtare”, përmes të cilit synohet njoftimi praktik m...
Read more
Trajnimi “Mbrojtja e Markave Tregtare për bizneset në zonën ndërkufitare”

Trajnimi “Mbrojtja e Markave Tregtare për bizneset në zonën ndërkufitare”

Në kuadër të ditës të parë të trajnimit “Mbrojtja e Markave Tregtare dhe Patentave për bizneset në zonën ndërkufitare” – pjesëmarrësit kryesisht nga zona e Strugës, Dibrës, Manastirit dhe Tetovës, u njoftuan me procedurat, normat ligjore, përfitimet, të drejtat dhe detyrimet që rrjedhi...
Read more
Takim  informativ në Strugë – Mbrojtja e markave tregtare të produkteve nga BNK

Takim informativ në Strugë – Mbrojtja e markave tregtare të produkteve nga BNK

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në partneritet me Entin shtetëror për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë dhe me Drejtorinë e përgjithshme të patentimit dhe markave të Republikës së Shqipërisë janë përgjegjëse për implementimin e projektit “ Mbrojta e markës së produkteve nga bas...
Read more
Mbrojtja e markës së produkteve nga bashkëpunimi ndërkufitar

Mbrojtja e markës së produkteve nga bashkëpunimi ndërkufitar

Ideja kryesore e projektit është që të ngritet vetëdija e kompanive të rajonit për mbrojtje industriale si një mundësi për ti rezistuar konkurrencës së pamëshirshme globale. Aktiviteti ka dy qëllime: së pari për të rritur vetëdijen e kompanive mbi nevojën për mbrojtje industriale në punën e tyre afatgja...
Read more
OEMVP hap Info Point Qendër në Tetovë

OEMVP hap Info Point Qendër në Tetovë

Tetovë, 10 shtator 2014 (e mërkurë) – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) në partneritet me Entin Shtetëror për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Patentimit dhe Markave të Republikës së Shqipërisë, sot bëri hapjen solemne të Info Point Qendr...
Read more
OEMVP prezanton Projektin: “Mbrojtja e Markës së Produkteve nga Bashkëpunimi Ndërkufitar”

OEMVP prezanton Projektin: “Mbrojtja e Markës së Produkteve nga Bashkëpunimi Ndërkufitar”

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore realizoi takimin inicues të Projektit: “Mbrojtja e Markës së Produkteve nga Bashkëpunimi Ndërkufitar” të cilin do ta realizojë në partneritet me Zyrën Shtetërore për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Patentimit...
Read more