Lajmet e fundit

Vendoset gurthemeli i fabrikës Aluform Bruti

Vendoset gurthemeli i fabrikës Aluform Bruti

31 Mars 2018 – Sot kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore Nebi Hoxha morri pjesë në vendosjen e gurthemeleve të fabrikës së re Aluform Bruti. Ky është një investim prej rreth 7 milion euro për fabrikë për prodhimin e sanduiç panelëve të aluminit. Pritet që në më pak se një vjet t...
Read more
Dispozitat ligjore në fushën e mjedisit jetësor në funksion të kompanive

Dispozitat ligjore në fushën e mjedisit jetësor në funksion të kompanive

28 Mars 2018 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në Dibër organizoi sesion informativ mbi “Rregulloret ligjore në fushën e mjedisit jetësor në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurrueshmërisë së kompanive”. Qëllimi i këtij sesioni informativ është të prezantohen dispoz...
Read more
Konkurs për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative

Konkurs për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative

 K O N K U R S për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative të ko-financuara nga sfera e punëve profesionale për siguri në punë, në përputhje me Ligjin për siguri dhe shëndet në punë Projekti i financuar nga USAID – “Partneritet për rregullativë më të mire afariste” i cili implementohet prej EPI...
Read more
Trajnim mbi rregulloret ligjore të mjedisit jetësor në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurueshmërisë së kompanive

Trajnim mbi rregulloret ligjore të mjedisit jetësor në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurueshmërisë së kompanive

15 Mars 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot organizoi një takim informativ mbi rregulloret ligjore në fushën e mjedisit jetësor në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurueshmërisë së kompanive. Në takim morrën pjesë përfaqësues të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planif...
Read more
Trajnim për zhvillim profesional të sigurisë në punë

Trajnim për zhvillim profesional të sigurisë në punë

13 Mars 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot dhe nesër organizon trajnim dy ditor i dedikuar për subjektet juridike që kanë autorizim për kryerjen e punëve profesionale për siguri në punë në pajtim me Ligjin për Siguri dhe Shëndet në Punë. OEMVP duke u bazuar në atë se edukimi i...
Read more
U ndanë grante për OJQ-të në kuadër të projektit “Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal”

U ndanë grante për OJQ-të në kuadër të projektit “Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal”

08 Mars 2018 – Në kuadër të projektit “Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal” të cilin e implementon Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Asociacionin për iniciativa demokratike (ADI) dhe Florence Nightingale, u ndanë nëntë (9) g...
Read more
Takim me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Takim me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim

07 Mars 2018 – Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore z. Nebi Hoxha në takimin sot me Drejtorin e Zyrës së Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), diskutoi rreth Iniciativave qeveritare dhe klimës së biznesit  (Investment Climate and Governance Initiative -ICGI),  pë...
Read more
OEMVP pjesë e Programit të Departamentit të Shtetit Amerikan për liderë të rinj

OEMVP pjesë e Programit të Departamentit të Shtetit Amerikan për liderë të rinj

07 Mars 2018 – Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore, Drilon Iseni është pjesë e Programit të Departamentit të Shtetit Amerikan për liderë të rinj. Në fillim të programit, drejtori ekzekutiv ka realizuar takime në Departamentin e Shtetit Amerikan, në Departamentin e Dr...
Read more
Vështirësitë në implementimin e ligjeve – reformat në prokurimet publike

Vështirësitë në implementimin e ligjeve – reformat në prokurimet publike

02 Маrs 2018 – Sot në Shtip u mbajt sesioni informativ me temë “Reformat në prokurimet publike me theks të veçantë në propozim tekstin e Ligjit për prokurime publike”, i cili realizohet përmes projektit të USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste” në bashkëpunim me Ministrinë...
Read more
Bizneset diskutuan rreth reformave në prokurimet publike

Bizneset diskutuan rreth reformave në prokurimet publike

22 Shkurt 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në Strugë organizoi sesionin informativ me temë “Reformat në prokurimet publike me theks të veçantë në propozim tekstin e Ligjit për prokurime publike”. Ky sesion informativ realizohet përmes projektit të USAID “Partneritet për...
Read more
OEMVP uron Kosovën për 10 vite pavarësi!

OEMVP uron Kosovën për 10 vite pavarësi!

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore me rastin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës,  uron institucionet dhe popullin e Kosovës për këtë ditë të rëndësishme, duke u dëshiruar zhvillim ekonomik të vendit, me shpresë që sa më shpejt të bëhet pjesë e shteteve evropiane dhe ndërtimin e...
Read more
Reformat në prokurimet publike – heqja e procedurave të panevojshme burokratike

Reformat në prokurimet publike – heqja e procedurave të panevojshme burokratike

14 Shkurt 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Ministrinë e financave dhe Zyrën për prokurime publike organizuan sot sesion informativ me temë “Reformat në prokurimet publike me theks të veçantë në projekt tekstin të Ligjit për prokurime publike”. Sesioni informativ...
Read more
Mbledhja e parë e Këshillit Drejtues

Mbledhja e parë e Këshillit Drejtues

08 Shkurt 2018 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot mbajti mbledhjen e parë të Këshillit Drejtues ku u diskutua plani vjetor për vitin 2018 i cili përqëndrohet në aktivitetet që janë në pajtueshmëri me përcaktimet strategjike të Odës për vitet 2016-2019. Në strukturë plani vjetor nge...
Read more
Tejkalimi i pengesave të biznesit në marrëdhëniet e punës

Tejkalimi i pengesave të biznesit në marrëdhëniet e punës

06 Shkurt 2018 – Çështjet prioritare dhe problemet për ndryshimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës ishin temë diskutimi gjatë sesionit informativ sot të organizuar nga Oda Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë, Odën Ekonomike të teknologjisë infor...
Read more
Viti 2018 me shërbime të reja për anëtarët!

Viti 2018 me shërbime të reja për anëtarët!

01 Shkurt 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore realizoi takimin e punës gjatë të cilit u definuan aktivitetet e planifikuara për vitin 2018, me fokus të veçantë në shërbimet dhe trajnimet për anëtarët. Edhe ky vit vijon me shtimin e shërbimeve të reja, duke mos u ndalur në asnjë çast...
Read more
Para bizneseve të rajonit të Tetovës prezantohen rregulloret ligjore në fushën e mjedisit

Para bizneseve të rajonit të Tetovës prezantohen rregulloret ligjore në fushën e mjedisit

30 Janar 2018 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të Projektit të USAID-it për Partneritet për rregullativë më të mirë afariste sot realizoi një sesion informativ me temë “Rregulloret ligjore në fushën e mjedisit në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurrencës së...
Read more
OEMVP kontribuoi në ndryshim të Ligjit për regjistrim të pagesave në favor të subjekteve afariste

OEMVP kontribuoi në ndryshim të Ligjit për regjistrim të pagesave në favor të subjekteve afariste

26 Janar 2018 – Përkushtimi dhe puna e OEMVP-së në mbrojtje të interesave të sektorit të biznesit përsëri jep frytet e veta. Kështu, avokimi dhe lobimi i OEMVP-së në kuadër të projektit “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste” kontribuoi në sjelljen e ndryshimeve të Ligjit për regjistrim...
Read more
Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Ligji për marrëdhënie pune dhe propozim Ligjin për praktikantë

Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Ligji për marrëdhënie pune dhe propozim Ligjin për praktikantë

25 Janar 2017 – Me qëllim të përmirësimit dhe lehtësimit të zbatimit të ligjeve në Republikën e Maqedonisë përmes projektit të USAID “PARTNERITET PËR RREGULLATIVË MË TË MIRË AFARISTE”, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore organizoi sesion informativ në temën: “Çështjet pri...
Read more
Turizmi potencial i pa shfrytëzuar

Turizmi potencial i pa shfrytëzuar

26 Dhjetor 2017 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Oda Ekonomike e Turizmit në Republikën e Maqedonisë sot nënshkruajtën memorandum bashkëpunimi. Me nënshkrimin e këtij memorandum bashkëpunimi OEMVP  dhe Oda Ekonomike për Turizëm synoјnë që të zhvillojnë dhe ngirsim nivelin e bashk...
Read more
OEMVP mbajti kuvendin vjetor të saj

OEMVP mbajti kuvendin vjetor të saj

20 Dhjetor 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot mbajti kuvendin vjetor të saj të punës në të cilin u diskutua raporti për aktivitetet e OEMVP-së në periudhën janar-dhjetor 2017, bashkë me raportin e të hyrave dhe shpenzimeve për këtë periudhë. Në kuvend gjithashtu u miratuan ndry...
Read more
OEMVP ndan çmimin Sipërmarrësi i Vitit 2017

OEMVP ndan çmimin Sipërmarrësi i Vitit 2017

19 Dhjetor 2017 – Tradicionalisht, edhe këtë vit Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Fondacionin Maqedonas për zhvillim të ndërmarrësisë, Lidhjen e Odave Ekonomike të Maqedonisë, Qendrën Nacionale për zhvillim të inovacioneve dhe mësim të sipërmarrësisë ndanë çmimin  “Sip...
Read more
Barrierat ekzistuese në punën e kompanive eksportuese

Barrierat ekzistuese në punën e kompanive eksportuese

13 Dhjetor 2017 – Pas forumit dje në Kavadarci, sot Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në Shkup organizoi forumin me temën  “Përmes internacionalizimit të ndërmarrësisë deri tek rritja më e madhe ekonomike“, i cili realizohet në kuadër të projektit të USAID-it për Partneritet për rregulla...
Read more
Përmes internacionalizimit të ndërmarrësisë deri tek rritja më e madhe ekonomike

Përmes internacionalizimit të ndërmarrësisë deri tek rritja më e madhe ekonomike

12 Dhjetor 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në Kavadarci organizoi forumin me temë “Përmes internacionalizimit të ndërmarrësisë deri tek rritja më e madhe ekonomike“, i cili organizohet në kuadër të projektit të USAID-it për Partneritet për rregullativë më të mirë bizne...
Read more
GGA – Shkëmbim përvojash me gratë sipërmarrëse nga Shqipëria

GGA – Shkëmbim përvojash me gratë sipërmarrëse nga Shqipëria

06 Dhjetor 2017 – Grupacioni i grave afariste pranë Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, sot ishte nikoqir i vizitës së një grupi nga Shoqata e grave në biznes nga Shqipëria. Qëllimi i vizitës ishte njohja dhe diskutimi i çështjeve me interes të përbashkët, siç është përforcimi i pozitës...
Read more
Trajtimi i deficitit – pjesë e funksionimit ditor të biznesit të shitjes me pakicë

Trajtimi i deficitit – pjesë e funksionimit ditor të biznesit të shitjes me pakicë

06 Dhjetor 2017 – OEMVP para përfaqësuesit të Kabinetit të zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike, Ministrisë së financave dhe Drejtorisë së të ardhurave publike të Maqedonisë, në bashkëpunim me Shoqatën e Tregtisë, diskutoi rreth aktiviteteve specifike që duhet ndërmarrë për ndryshimet përk...
Read more
OEMVP me apel për ndihmë deri tek bizneset

OEMVP me apel për ndihmë deri tek bizneset

05 Dhjetor 2017 –Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore së bashku me anëtarët e saj shpreh gatishmërinë e plotë që të ofrojë ndihmën e saj të pakursyer në çdo aspekt për tejkalimin sa më të shpejtë të situatës së krijuar nga vërshimet në Shqipëri. Për këtë arsye, OEMVP në bashkëpunim me Ambas...
Read more
OEMVP në konferencën “Sfidat e të bërit biznes në botën bashkëkohore”

OEMVP në konferencën “Sfidat e të bërit biznes në botën bashkëkohore”

01 Dhjetor 2017 – Në Universitetin e Tetovës sot u mbajt Konferenca e V-të ndërkombëtare shkencore  me temë: “Sfidat e të bërit biznes në botën bashkëkohore”. Kjo konferencë u organizua nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Administrimit të Biznesit të Universitetit të Tetovës. Në emër të Univers...
Read more
Urime 28 Nëntori – Dita e Flamurit!

Urime 28 Nëntori – Dita e Flamurit!

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore uron të gjithë shqiptarët kudo që janë për Ditën e Flamurit. 28 Nëntori është ditë e shënuar e historisë sonë, ku rikujtojmë sakrificat e popullit shqiptarë në kohë për ruajtjen e dinjitetit kombëtarë dhe aspiratat për liri. Urojmë për unitet më të fuqishëm në...
Read more
Mundësitë nuk ndodhin, ne i krijojmë ato!

Mundësitë nuk ndodhin, ne i krijojmë ato!

26 Nëntor 2017 – Dje në Prishtinë, nga ana e Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare, në bashkëpunim me projektin e USAID-it EMPOWER u organizua darka Gala biznesore, e cila ishte nisma e Forumit ekonomik të Diasporës Shqiptare,  ku morrën pjesë edhe delegacioni i Odës Ekonomike të Maqedonisë...
Read more
Urime Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe!

Urime Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe!

Me rastin e Ditës së Alfabetit  të Gjuhës Shqipe, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore uron gjithë shqiptarët për këtë festë që shënon ditën më të veçantë të gjuhës sonë dhe shkrimit të saj. Dita e Alfabetit është njëra prej ditëve më të rëndësishme për kombin shqiptar kudo që janë,  prandaj shpr...
Read more
OEMVP organizoi forumin për rregullativat në sektorin e ndërtimtarisë

OEMVP organizoi forumin për rregullativat në sektorin e ndërtimtarisë

14 Nëntor 2017 – Оda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit Partneritet për rregullativë më të mirë biznesore sot organizoi forumin me temë: Rregullativat në fushën e planifikimit hapësinor, tokës ndërtimore dhe punimeve ndërtimore, duke i theksuar sfidat në të cilat hasin...
Read more
Sektori i ndërtimtarisë: mungesa e informacionit rezulton në mos zbatimin e kërkesave ligjore

Sektori i ndërtimtarisë: mungesa e informacionit rezulton në mos zbatimin e kërkesave ligjore

13 Nëntor 2017 – Oda ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në kuadër të Projektit të USAID – Partneritet për rregullativë më të mirë afariste, ku OEMVP është partner bashkë me Odën Ekonomike të Maqedonisë, MASIT, Lidhja e Odave Ekonomike dhe Epi Centar Internacional, organizuan forumin...
Read more