Lajmet e fundit

Forum rreth implementimit të HALLALL standardit

Ministria e Ekonomisë më datë 28 Shkurt 2014 organizoi takim me sipërmarrësit në lidhje me implementimin e HALLALL standardit, me qëllim që të prezantohen mundësitë dhe rëndësia e futjes së këtij sistemi në punën e ndërmarrjeve, procesit te çertifikimit, si dhe mundësitë dhe mënyrën e aplikimit për subv...
Read more

Ligji për punësim dhe sigurim në rast papunësie

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, pas takimit me Ministrin për punë dhe politikë sociale z. Dime Spasov, në të cilin prezent ishin edhe kryetari i OEMVP-së z. Menderes Kuçi bashkë me nënkryetarët, doli me disa propozime në lidhje me rritjen e pagës minimale në nivel të Republikës së Maqedonis...
Read more

Sipërmarrësi i vitit 2013

Këtë vit çmimi i parë në kategorinë e ndërmarrjeve të vogla i takoi pronarit të poliklinikës stomatologjike ENDOMAK nga Shkupi, z. Tome Taseskit, kurse në kategorinë e ndërmarrjeve mikro, si sipërmarrës më i mirë i vitit 2013 u zgjodh z. Islam Ramizi pronar i kompanisë ndërtimore MONTEKO nga Tetova.
Read more

Konferenca "Balkan Benelux"

Instituti për Studime Politike dhe Ndërkombëtare në Partneritet me Austrian Economic Center si dhe në bashkëpunim me Univestitetin e Evropës Juglindore, organizuan konferencën "Balkan Benelux" në 26 Nëntor 2013.
Read more

TOP 100 kompanitë më të suksesshme

Më datë 17 Tetor 2013 në prani të kompanive pjesëmarrëse, kompanive që mbështesin projektin, donatorve, ambasadorve, institucioneve që përkrahin biznesin dhe institucioneve qeveritare dhe lokale, mediave, OEMVP-ja organizoi manifestim me të cilin shënoi suksesin e kompanive shqiptare në Republikën e Maq...
Read more

OEMVP në Konferencën Ndërkombëtare

Më 20 Shtator 2013, kryetari i OEMVP-së z. Menderes Kuçi morri pjesë në Konferencën Ndërkombëtare në Strugë, organisuar nga Instituti për studime politike dhe ndërkombëtare. Tema e konferencës e cila u mbajt në Strugë ishte “EURORAJONET: Integrimi i shoqërive – rritja e brezave - burime për përkujdesje“...
Read more

Vizitë e Delegacionit të Biznesit nga Jordani

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore me rastin e vizitës së delegacionit nga Jordani, organizoi takim biznesi me përfaqësues të Biznes Asociacionin Jordanez Evropian (JEBA) dhe Odës Ekonomike të Jordanit, si dhe përfaqësues të 12 shoqërive tregtare, anëtarë të asociacionit të udhëhequr nga Kryeta...
Read more

Kodi i etikës së biznesit

Ky kodeks është hartuar nga Biznes Konfederata e Maqedonisë, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit, Trupi koordinues për përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve, Oda e zejtarëve të RM dhe Odave Ekonomike të RM
Read more

Përgjigje nga Qeveria e RM, zv. Kryeministrit dhe ministrit të financave z. Zoran Stavreski për masat antikrizë

Pas një muaj e gjysëm nga propozim masat antikrizë të cilat Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri - Perëndimore ia drejtoi Qeverisë së RM (07.09.2012), ajo duke i parë të arsyeshme kërkesat tona reagoi dhe dha përgjigje, gjegjësisht zv.kryeministri dhe ministri i financave z. Zoran Stavreski dhe mendimin e ti...
Read more