Lajmet e fundit

Vizitë e Delegacionit të Biznesit nga Jordani

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore me rastin e vizitës së delegacionit nga Jordani, organizoi takim biznesi me përfaqësues të Biznes Asociacionin Jordanez Evropian (JEBA) dhe Odës Ekonomike të Jordanit, si dhe përfaqësues të 12 shoqërive tregtare, anëtarë të asociacionit të udhëhequr nga Kryeta...
Read more

Kodi i etikës së biznesit

Ky kodeks është hartuar nga Biznes Konfederata e Maqedonisë, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit, Trupi koordinues për përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve, Oda e zejtarëve të RM dhe Odave Ekonomike të RM
Read more

Përgjigje nga Qeveria e RM, zv. Kryeministrit dhe ministrit të financave z. Zoran Stavreski për masat antikrizë

Pas një muaj e gjysëm nga propozim masat antikrizë të cilat Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri - Perëndimore ia drejtoi Qeverisë së RM (07.09.2012), ajo duke i parë të arsyeshme kërkesat tona reagoi dhe dha përgjigje, gjegjësisht zv.kryeministri dhe ministri i financave z. Zoran Stavreski dhe mendimin e ti...
Read more

Forum Biznesi me kompanitë nga Turqia

Sot më datë 05 Nëntor 2012 në hotel Grand Pllaza në Shkup, me rastin e vizitës së biznes delegacionit nga Turqia, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri - Perëndimore në bashkëpunim me TradeTurk, përfaqësues i 150 kompanive turke, organizuan Biznes Forum në mes kompanive të të dy vendeve.
Read more