Juris nr. 1

Juris nr. 1

29 Janar 2019 – Në numrin e parë të informatorit ligjor Juris për këtë vit do ta prezantojmë Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2019-të. Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252. Ju lutemi këtu  shkarkoni numrin e ri të...
Read more
Juris nr.6

Juris nr.6

03 Dhjetor 2018 – Në këtë numër të Jurisit do të prezantojmë propozim Ligjin e ri për mbikëqyrje inspektuese i cili para pak kohësh u publikua në Regjistrin e vetëm nacional elektronik për rregulla në Republikën e Maqedonisë(https://ener.gov.mk/). Me këtë propozim ligj duhet të sillen disa risi në...
Read more
Juris nr.5

Juris nr.5

08 Nëntor 2018 – Në  këtë numër të informatorit ligjor Juris do të paraqesim propozimin e ri të Ligjit për punën praktike, i cili është përgatitur nga projekti I USAID-it “Partneritet për rregullativë më të mirë të afariste” ku OEMVP është një nga odat partnere, nga ku pastaj u dërgua...
Read more
Juris nr.4

Juris nr.4

05 Tetor 2018 – Në këtë publikim të Jurisit do të prezantojmë Ligjin për furnizime publike me projektligjin e fundit duke i përfshirë risitë që i njëjti duhet të sjell.   Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252. Ju lutemi këtu shkarkoni numri...
Read more

Juris nr.3

 26 Qershor 2018 – Në këtë numër të Juris informatorit do ju prezantojmë përpjekjet për përmirësimin e rregullativës ligjore dhe propozim politikat për ndryshim të rregullativës ligjore – Pjesa II Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252. Ju...
Read more
Juris nr.2

Juris nr.2

30 Prill 2018 – Në këtë numër të Juris informatorit do ju prezantojmë përpjekjet për përmirësimin e rregullativës ligjore dhe propozim politikat për ndryshim të rregullativës ligjore. Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252. Ju lutemi këtu shkarkoni num...
Read more
Juris nr.1

Juris nr.1

21 Mars 2018 – Në këtë numër të Juris inormatorit do ju prezantojmë Ligjin për përkrahje financiare të investimeve i cili  rregullon llojet, lartësinë, kushtet, mënyrën dhe procedurën për ndarje të përkrahjes financiare të investimeve të subjekteve afariste të cilat investojnë në Republikën e Maqedonisë...
Read more
Juris nr.4

Juris nr.4

21 Korrik 2017 – Duke patur parasysh problemet që shfaqen ndërmjet kompanive dhe mosmarveshjet afariste ndërmjet tyre, kemi parë të arsyeshme që të prezantojmë para anëtarëve të Odës disa tema të rëndësishme siç janë: ligjin për ndërmjetsim i cili ju mundëson kompanive një zgjidhje më të lehtë të...
Read more
Juris nr.3

Juris nr.3

23 Qershor 2017 – Në periudhën Mars-Qershor 2017 u realizuan 18 info sesione në qytete të ndryshme të RM në bashkëpunim me partnerët e projektit të financuar nga USAID. Në këto info sesione ishin të pranishëm më shumë se 300 përfaqësues të kompanive në të cilat u zhvilluan diskutime në lidhje me p...
Read more
Juris nr.2

Juris nr.2

02 Mars 2017 – Në numrin e dytë të informatorit juridik Juris do të prezentohet Marrëveshja për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA), qëllimet e kësaj marrëveshje dhe çfarë përfitime sjell kjo marrëveshje për ekonominë e vendit, si dhe për kompanitë anëtare të odës. Për çdo informacion plotë...
Read more
Juris nr.1

Juris nr.1

08 Shkurt 2017 – Në numrin e 1-rë të JURIS për këtë vit do të lexoni mbi ligjin e ri për noterë, ligjin për tatim në fitim dhe ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar. Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252. Ju lutemi këtu shkarkoni numrin e ri të...
Read more
Juris nr. 5

Juris nr. 5

22 Dhjetor 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon numrin e 5-të të informatorit ligjor JURIS për këtë vit. Në këtë numër do të lexoni mbi ligjin  për privatizim dhe dhënie me qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligji për pagën...
Read more
Juris nr.4

Juris nr.4

Duke i marrë për bazë nevojat e bizneseve dhe problemet që ata mund të hasin në veprimtarinë e tyre afariste, për këtë numër të JURIS-it ju sjellim informata bazë mbi Manualin për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit elektronik publik, llojet e sanksioneve që mund të shqiptohen ndaj personave juridik...
Read more
Juris nr.3

Juris nr.3

17 Maj 2016 – Si pasojë e shpërbërjes së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, aktivitetet legjislative të këtij institucioni janë ndërprerë për momentin dhe ndryshimet në rregullativën ligjore që ndjek JURIS-i janë inekzistente. OEMVP vazhdon publikimin e JURIS-it nga rregullativa ligjore ekzistu...
Read more
Juris nr.2

Juris nr.2

05 Prill 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sjell sërish para jush informatorin ligjor JURIS. Në numrin e dytë të informatorit ligjor Juris do të lexoni mbi ndryshimet e fundit në ligjin për ndërtim, ligjin për shoqëritë tregtare, ligjin për mbrojtjen informatore, ligjin për sigurinë e u...
Read more
Numri i ardhshëm i JURIS…

Numri i ardhshëm i JURIS…

01 Prill 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore javën e ardhshme sjell sërish para jush informatorin ligjor JURIS. Në numrin e dytë të informatorit ligjor Juris do të lexoni mbi ndryshimet e fundit në ligjin për ndërtim, ligjin për shoqëritë tregtare, ligjin për mbrojtjen informatore,...
Read more
Juris nr.1

Juris nr.1

02 Mars 2016 – OEMVP sërish me një shërbim tjetër të ri për të gjithë afaristët. Duke parë të nevojshme që anëtarsia e OEMVP-së të jetë e informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë mbi të gjitha ndryshimet ligjore që prekin biznesin, sjellim kësaj here Informatorin ligjor – JURIS. Ky informator, që...
Read more