Juris Alarm nr.1

Juris Alarm nr.1

08 Janar 2019 -Në këtë numër të Juris Alarm do të lexoni për ndryshimet e fundit të Ligjit për tatimin mbi fitim në lidhje me donacionet në fushën e sportit. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.1 këtu. Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në telefon...
Read more
Juris Alarm nr.9

Juris Alarm nr.9

28 Dhjetor 2018 – Në këtë numër të Juris Alarmit do të lexoni për zvogëlimin e  vlerës së pagesave me para të gatshme për mallra dhe shërbime si dhe për hyrrjen në fuqi  të Ligjit të ri për tatimin e të ardhurave personale. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.9 këtu. Për...
Read more
Juris Alarm nr.8

Juris Alarm nr.8

05 Nëntor 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi vazhdimin e afatit për normë tatimore prej 5% për qarkullimin e parë të banesave. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.8 këtu. Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në t...
Read more
Juris Alarm nr.7

Juris Alarm nr.7

10 Gusht 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Zvogëlimin e vlerave të gjobave në procedurat doganore. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.7 këtu. Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.
Read more
Juris Alarm nr.6

Juris Alarm nr.6

09 Korrik 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Zvogëlimin e vlerës së ndalesës për pagim me para të gatshme. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.6 këtu. Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.
Read more
Juris Alarm nr.5

Juris Alarm nr.5

06 Korrik 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi vazhdimin e afatit për dorëzim të kërkesave për privatizim Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.5 këtu. Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.
Read more
Juris Alarm nr.4

Juris Alarm nr.4

10 Maj 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Ligji për mbështetje financiare të investimeve. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.4 këtu. Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.
Read more
Juris Alarm nr.3

Juris Alarm nr.3

17 Prill 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Ligjin për paraqitjen dhe evidentimin e obligimeve. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.3  këtu  Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.
Read more
Juris Alarm nr.2

Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit Јu sjellim informata mbi shfuqizimin e dispozitave të Ligjit...
Read more
Juris Alarm nr.1

Juris Alarm nr.1

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi ndryshimet e Ligjit për regjistrim...
Read more
Juris Alarm nr.3

Juris Alarm nr.3

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë numër do të lexoni për ligjin për pagë minimale dhe ndryshimet në Ligjin për Tatimin në...
Read more
Juris Alarm nr.2

Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi iniciativën për ndryshimin dhe zgja...
Read more
Juris Alarm nr.1

Juris Alarm nr.1

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi ligjin e ri për noterë. Për ç...
Read more
Juris Alarm nr.2

Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Si pasojë e vendimit të nënshkruar më 15 Рrill 2016, nga ana  e Kryetarit të Kuvendit për...
Read more
JURIS ALARM nr.1

JURIS ALARM nr.1

OEMVP ndjek në baza ditore ndryshimet ligjore dhe çdo javë publikon “Alarmin legjislativ”, i cili informon anëtarsinë mbi ndryshimet ligjore që kanë ndikim në fushën në të cilën veprojnë e që janë në procedurën e konsultimit, me qëllim të intervenimit në tekstet e propozuara që nga faza fillestare. Në n...
Read more