AKADEMIKA
AKADEMIKA
Juris Alarm nr.2

Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi iniciativën për ndryshimin dhe zgja...
Read more
Juris Alarm nr.1

Juris Alarm nr.1

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi ligjin e ri për noterë. Për ç...
Read more
Juris Alarm nr.2

Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Si pasojë e vendimit të nënshkruar më 15 Рrill 2016, nga ana  e Kryetarit të Kuvendit për...
Read more
JURIS ALARM nr.1

JURIS ALARM nr.1

OEMVP ndjek në baza ditore ndryshimet ligjore dhe çdo javë publikon “Alarmin legjislativ”, i cili informon anëtarsinë mbi ndryshimet ligjore që kanë ndikim në fushën në të cilën veprojnë e që janë në procedurën e konsultimit, me qëllim të intervenimit në tekstet e propozuara që nga faza fillestare. Në n...
Read more