AKADEMIKA
AKADEMIKA
Economicus nr.6

Economicus nr.6

21 Gusht 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Ju prezantojmë të dhëna nga shkalla e papunësisë sipas rajoneve, paga mesatare bruto dhe paga mesatare neto. Qëllimi është krahasimi i zhvillimit ekonomik ndërmjet rajoneve planore në Republikën e Maqedonisë që të fitohet një pasqyrë më e mirë...
Read more
Economicus nr.5

Economicus nr.5

03 Korrik 2017 – Ky numër i informatorit ekonomik Ekonomikus është vazhdim i numrit të fundit të publikuar, respektivisht edhe ky numër do ti prezentojë rezultatet e hulumtimit të bërë për vlerësimin e klimës biznesore dhe identifikimin e problemeve me të cilat ballafaqohen ndërmarrjet në Republik...
Read more
Economicus nr.4

Economicus nr.4

29 Maj 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen rezultatet dhe konkluzionet nga hulumtimi i kryer. Më saktë, në këtë numër do të prezantohen rezultatet në sferën e inspektimeve, gjegjësisht numri mesatar i inspektimeve në 5 vitet e fundit sipas industrisë, sipas r...
Read more
Economicus nr.3

Economicus nr.3

31 Mars 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të bëhet krahasimi i rritjes të bruto prodhimit vendor në vitin 2015 me rritjen e bruto prodhimit vendor në vitin 2016. Por, për shkak se të dhënat për kuartalin e katërt të vitit 2016 nuk janë ende të publikuara, për këtë arsye k...
Read more
Economicus nr.2

Economicus nr.2

25 Shkurt 2017 – Në këtë numër të informatorit ekomomik Economicus do të shqyrtohen dhe analizohen investimet e huaja në RM, respektivisht se sa investime të huaja janë paralajmëruar si dhe vlera e paralajmëruar e këtyre investimeve në krahasim me atë se sa janë realizuar, si dhe numri i punëtorëv...
Read more
Economicus nr.1

Economicus nr.1

27 Janar 2017 – Në këtë edicion të informatorit ekonomik Economicus si dhe njëherit edicioni i parë për vitin 2017, do të shqyrtohen dy raportet e fundit të publikuara nga World Economic Forum, respektivisht raporti Indeksi i Tregtisë, dhe Raporti për Rritje dhe Zhvillim Inkluziv ku do të shpjegoh...
Read more
Edicioni special i Economicus!

Edicioni special i Economicus!

09 Dhjetor 2016 – Në vigjilje të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe pas takimeve konsultative me partitë politike mbi platformat ekonomike, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon edicionin special të Economicus ku kemi bërë analizën e  platformave të të gjitha partive politik...
Read more
Economicus nr.5

Economicus nr.5

Shkarkoni këtu numrin e pestë të Economicus, i cili publikohet  për të gjithë anëtarët e OEMVP-së. Në këtë numër të Economicus-it do të shpjegohen faktorët të cilat përshihen në raportin e DOING BUSINESS, ku Maqedonia u rangua në vendin e 10-të, dhe raporti i INDEKSIT GLOBAL PËR KONKURRUESHMËRI ku u ran...
Read more
Economicus nr.4

Economicus nr.4

Shkarkoni këtu numrin e katërt të Economicus, i cili publikohet çdo muaj për të gjithë anëtarët e OEMVP-së.  Treguesit më të mirë për dëmet e shkaktuara nga gjendja politike në vend janë parametrat ekonomik të cilët do ti analizojë OEMVP në këtë numër të Economicus-it dhe veçmas për disa sektorë. Këtë h...
Read more
Economicus nr.3

Economicus nr.3

Ky publikim është edicioni i tretë i ECONOMICUS për muajin Maj 2016, i cili publikohet çdo muaj për të gjithë anëtarët e OEMVP-së. Në këtë numër janë bërë krahasime të parametrave ekonomike për kuartalin e parë të këtij viti me atë të vitit të kaluar për të vlerësuar lëvizjen ekonomike. Në këtë konotaci...
Read more
Economicus nr.2

Economicus nr.2

31 Mars 2016 – Siç ju informuam edhe më herët javën e kaluar, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore këtë javë sjell para Jush numrin e dytë të Economicus.  Arsyeja për krijimin e këtij produkti është që të gjithë anëtarët e saj të jenë të informuar në lidhje me ndryshimet brenda dhe jashtë v...
Read more
Javën e ardhshme në Economicus do të lexoni…

Javën e ardhshme në Economicus do të lexoni…

25 Mars 2016 – Javën e ardhshme në numrin e ri të Economicus do të lexoni informatat më të rreja rreth tregjeve më të rëndësishme të bizneseve të Maqedonisë. Tregjet janë analizuar në aspektin e pritjeve për rritjen ekonomike në vitin 2016, aspektin makroekonomik dhe politik si edhe aspekti tatimo...
Read more
SPOZORI GJENERAL
Economicus nr.1

Economicus nr.1

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore solli një risi për anëtarët e saj, informatorin ekonomik “Economicus”. Arsyeja për krijimin e këtij produkti të përpunuar nga sektori i ri në OEMVP për Hulumtim dhe Zhvillim, është që t’u ofron anëtarëve të saj informatat më të reja dhe pritjet ekonomike në rr...
Read more