Economicus nr. 8

Economicus nr. 8

26 Tetor 2018 – Në numrin e tetë të informatorit ekonomik  Ekonomikus për vitin 2018 do të prezantohen rezultatet e raportit vjetor të Indeksit Global të Konkuruenshmërisë, që publikohet nga Forumi Ekonomik Botëror (World Economic Forum). Këtë vit Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore u bë p...
Read more
Economicus nr.7

Economicus nr.7

17 Shtator 2018 – Në këtë numër të informatori ekonomik Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për Bruto prodhimin vendor për tremujorin e dytë të vitit 2018. Për më tepër, ju lutemi shkarkoni këtu numrin e shtatë të informatorit Economicus.
Read more
Economicus nr.6

Economicus nr.6

17 Gusht 2018 – Në numrin e gjashtë të informatorit ekonomik  Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga  Indeksi Global i Inovacionit për vitin 2018. Indeksi Global i Inovacionit është rezultat i bashkëpunimit midis Universitetit Cornell, INSEAD dhe Organizatës Botërore të  Pronësisë Intelektuale...
Read more
Economicus nr.5

Economicus nr.5

02 Korrik 2018 – Në numrin е ri të informatorit ekonomik  Ekonomicus do të prezantohen të dhënat për Bruto  prodhimin vendor nga Enti shtetëror për statistikë për tremujorin e parë nga viti 2018. Poashtu, do të  prezantohen edhe të dhënat për sektorët me  pjesëmarrje më të madhe në BPV për tremujo...
Read more
Economicus nr.4

Economicus nr.4

05 Qershor 2018 – Në publikimin e katërt të informatorit ekonomik Economicus për vitin 2018 do të prezantohen të dhënat nga Strategjia Fiskale e Republikës së Maqedonisë 2019-2021. Më saktë, do të  prezantohen të dhënat për të ardhurat publike dhe shpenzimet publike në Buxhetin e Republikës së Maq...
Read more
Economicus nr.3

Economicus nr.3

03 Maj 2018 – Në numrin e tretë të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për shkëmbimin tregtar me jashtë, në periudhën Janar – Shkurt 2018. Gjithashtu, do të prezantohen të dhënat për shkëmbimin tregtarë me jashtë për periudhën Janar...
Read more
Economicus nr.2

Economicus nr.2

Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të vazhdojmë me prezantimin e të  dhënave nga hulumtimi i bërë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit të USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”. Gjegjësisht do të prezantohen të dhënat për llojin e ins...
Read more
Еconomicus nr.1

Еconomicus nr.1

01 Shkurt 2018 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do ti prezantojmë të dhënat nga hulumtimi i bërë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit të USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”. Ju lutem shkarkoni edicionin e tetë të këtij informatori...
Read more
Economicus nr.8

Economicus nr.8

21 Nëntor 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen projektimet makroekonomike, projektimet fiskale dhe komponentët kryesore të buxhetit të propozuar nga  Ministria e financave. Ju lutem shkarkoni edicionin e tetë të këtij informatori këtu  
Read more
Еconomicus nr.7

Еconomicus nr.7

25 Tetor 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen projektimet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore për rritjen ekonomike të Republikës së Maqedonisë deri në fund të këtij viti si dhe parashikimet për vitet në vijim. Gjithashtu, në këtë numër do të pr...
Read more
Economicus nr.6

Economicus nr.6

21 Gusht 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Ju prezantojmë të dhëna nga shkalla e papunësisë sipas rajoneve, paga mesatare bruto dhe paga mesatare neto. Qëllimi është krahasimi i zhvillimit ekonomik ndërmjet rajoneve planore në Republikën e Maqedonisë që të fitohet një pasqyrë më e mirë...
Read more
Economicus nr.5

Economicus nr.5

03 Korrik 2017 – Ky numër i informatorit ekonomik Ekonomikus është vazhdim i numrit të fundit të publikuar, respektivisht edhe ky numër do ti prezentojë rezultatet e hulumtimit të bërë për vlerësimin e klimës biznesore dhe identifikimin e problemeve me të cilat ballafaqohen ndërmarrjet në Republik...
Read more
Economicus nr.4

Economicus nr.4

29 Maj 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen rezultatet dhe konkluzionet nga hulumtimi i kryer. Më saktë, në këtë numër do të prezantohen rezultatet në sferën e inspektimeve, gjegjësisht numri mesatar i inspektimeve në 5 vitet e fundit sipas industrisë, sipas r...
Read more
Economicus nr.3

Economicus nr.3

31 Mars 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të bëhet krahasimi i rritjes të bruto prodhimit vendor në vitin 2015 me rritjen e bruto prodhimit vendor në vitin 2016. Por, për shkak se të dhënat për kuartalin e katërt të vitit 2016 nuk janë ende të publikuara, për këtë arsye k...
Read more
Economicus nr.2

Economicus nr.2

25 Shkurt 2017 – Në këtë numër të informatorit ekomomik Economicus do të shqyrtohen dhe analizohen investimet e huaja në RM, respektivisht se sa investime të huaja janë paralajmëruar si dhe vlera e paralajmëruar e këtyre investimeve në krahasim me atë se sa janë realizuar, si dhe numri i punëtorëv...
Read more
Economicus nr.1

Economicus nr.1

27 Janar 2017 – Në këtë edicion të informatorit ekonomik Economicus si dhe njëherit edicioni i parë për vitin 2017, do të shqyrtohen dy raportet e fundit të publikuara nga World Economic Forum, respektivisht raporti Indeksi i Tregtisë, dhe Raporti për Rritje dhe Zhvillim Inkluziv ku do të shpjegoh...
Read more
Edicioni special i Economicus!

Edicioni special i Economicus!

09 Dhjetor 2016 – Në vigjilje të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe pas takimeve konsultative me partitë politike mbi platformat ekonomike, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon edicionin special të Economicus ku kemi bërë analizën e  platformave të të gjitha partive politik...
Read more
Economicus nr.5

Economicus nr.5

Shkarkoni këtu numrin e pestë të Economicus, i cili publikohet  për të gjithë anëtarët e OEMVP-së. Në këtë numër të Economicus-it do të shpjegohen faktorët të cilat përshihen në raportin e DOING BUSINESS, ku Maqedonia u rangua në vendin e 10-të, dhe raporti i INDEKSIT GLOBAL PËR KONKURRUESHMËRI ku u ran...
Read more
Economicus nr.4

Economicus nr.4

Shkarkoni këtu numrin e katërt të Economicus, i cili publikohet çdo muaj për të gjithë anëtarët e OEMVP-së.  Treguesit më të mirë për dëmet e shkaktuara nga gjendja politike në vend janë parametrat ekonomik të cilët do ti analizojë OEMVP në këtë numër të Economicus-it dhe veçmas për disa sektorë. Këtë h...
Read more
Economicus nr.3

Economicus nr.3

Ky publikim është edicioni i tretë i ECONOMICUS për muajin Maj 2016, i cili publikohet çdo muaj për të gjithë anëtarët e OEMVP-së. Në këtë numër janë bërë krahasime të parametrave ekonomike për kuartalin e parë të këtij viti me atë të vitit të kaluar për të vlerësuar lëvizjen ekonomike. Në këtë konotaci...
Read more
Economicus nr.2

Economicus nr.2

31 Mars 2016 – Siç ju informuam edhe më herët javën e kaluar, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore këtë javë sjell para Jush numrin e dytë të Economicus.  Arsyeja për krijimin e këtij produkti është që të gjithë anëtarët e saj të jenë të informuar në lidhje me ndryshimet brenda dhe jashtë v...
Read more
Javën e ardhshme në Economicus do të lexoni…

Javën e ardhshme në Economicus do të lexoni…

25 Mars 2016 – Javën e ardhshme në numrin e ri të Economicus do të lexoni informatat më të rreja rreth tregjeve më të rëndësishme të bizneseve të Maqedonisë. Tregjet janë analizuar në aspektin e pritjeve për rritjen ekonomike në vitin 2016, aspektin makroekonomik dhe politik si edhe aspekti tatimo...
Read more
Economicus nr.1

Economicus nr.1

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore solli një risi për anëtarët e saj, informatorin ekonomik “Economicus”. Arsyeja për krijimin e këtij produkti të përpunuar nga sektori i ri në OEMVP për Hulumtim dhe Zhvillim, është që t’u ofron anëtarëve të saj informatat më të reja dhe pritjet ekonomike në rr...
Read more