Dobia – Janar 2019

Dobia – Janar 2019

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave shpall Thirrjen Publike për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e fondeve nga Programi IPARD 2014 – 2020. Agjencioni për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural shpall...
Read more
Dobia nr.2

Dobia nr.2

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: THIRRJEN PUBLIKE nga Agjencioni për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që shpall një program për mbështetje financiare për zhvillimin rural. Programi i Zhvillimit Bujqësor publikon mbështetje financiare për agro-sektorin...
Read more
Dobia nr.1

Dobia nr.1

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: –          THIRRJEN PUBLIKE për subvencionimin e ndërmarrjve private për çertifikim të sistemeve te kualitetit sipas ISO standardeve; –          THIRRJEN PUBLIKE për subvencionim të ndërmarrjeve në pronësi dhe të udhëhequra nga fe...
Read more
Dobia nr.3

Dobia nr.3

Shkarkoni këtu numrin e tretë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit, anëtarëve ju sigurohet edhe një këshillë falas për të aplikuar në një nga thirrjet të cilat përmen...
Read more
Biznes informatori Dobia nr.1

Biznes informatori Dobia nr.1

Shkarkoni këtu numrin e parë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit, anëtarëve ju sigurohet edhe një këshillë falas për të aplikuar në një nga thirrjet të cilat përmend...
Read more
Dobia nr.9

Dobia nr.9

Shkarkoni këtu numrin e nëntë me radhë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit, anëtarëve ju sigurohet edhe një këshillë falas për të aplikuar në një nga thirrjet të cil...
Read more
Dobia nr.8

Dobia nr.8

Shkarkoni këtu numrin e tetë me radhë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit, anëtarëve ju sigurohet edhe një këshillë falas për të aplikuar në një nga thirrjet të cila...
Read more
Dobia nr.7

Dobia nr.7

Shkarkoni këtu numrin e shtatë me radhë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit, anëtarëve ju sigurohet edhe një këshillë falas për të aplikuar në një nga thirrjet të ci...
Read more
Dobia nr.6

Dobia nr.6

Shkarkoni këtu numrin e gjashtë me radhë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit, anëtarëve ju sigurohet edhe një këshillë falas për të aplikuar në një nga thirrjet të c...
Read more
Dobia nr.5

Dobia nr.5

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative të financimit të bizneseve Тuaja si thirrjet publike dhe tenderët relevant për biznesin Tuaj. OEMVP siguron informata, këshilla dhe konsultime në fush...
Read more
Dobia nr.4

Dobia nr.4

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative të financimit të bizneseve Тuaja si thirrjet publike dhe tenderët relevant për biznesin Tuaj. OEMVP siguron informata, këshilla dhe konsultime në fush...
Read more
Dobia nr.3

Dobia nr.3

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative të financimit të bizneseve Тuaja si thirrjet publike dhe tenderët relevant për biznesin Tuaj. OEMVP siguron informata, këshilla dhe konsultime në fush...
Read more
Dobia nr.2

Dobia nr.2

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative të financimit të bizneseve Тuaja si thirrjet publike dhe tenderët relevant për biznesin Tuaj. OEMVP siguron informata, këshilla dhe konsultime në fush...
Read more
Dobia nr.1

Dobia nr.1

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative të financimit të bizneseve Тuaja si thirrjet publike dhe tenderët relevant për biznesin Tuaj. OEMVP siguron informata, këshilla dhe konsultime në fush...
Read more