U ndanë grante për OJQ-të në kuadër të projektit “Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal”

U ndanë grante për OJQ-të në kuadër të projektit “Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal”

08 Mars 2018 – Në kuadër të projektit “Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal” të cilin e implementon Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Asociacionin për iniciativa demokratike (ADI) dhe Florence Nightingale, u ndanë nëntë (9) g...
Read more
OEMVP me strategji për dialog multikulturor

OEMVP me strategji për dialog multikulturor

16 Shkurt 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore realizoi takim me grupet lokale punuese në komunen e Mavrovës dhe Rostushës, Kumanovës dhe Strugës. Në këto takime u diskutua mbi strategjinë për dialog multikulturorë. Studimi në lidhje me multikulturalizmin dhe marrëdhëniet ndëretnike në kët...
Read more
Punëtori për krijimin e strategjisë për zhvillim të dialogut multikulturorë në Komunën e Mavrovës dhe Rostushës

Punëtori për krijimin e strategjisë për zhvillim të dialogut multikulturorë në Komunën e Mavrovës dhe Rostushës

02 Dhjetor 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Asociacionin për Iniciativa Demokratike (ADI) dhe Asociacionin Multietnik “Florens Najtingël” organizuan Punëtorinë për krijimin e strategjisë për zhvillim të dialogut multikulturorë në Komunën e Mavrovës dhe Rostushës. Parë...
Read more
OEMVP – Bizneset në ngritjen e tolerancës ndëretnike

OEMVP – Bizneset në ngritjen e tolerancës ndëretnike

29 Shtator 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, në bashkëpunim me Asociacionin për Iniciativa Demokratike dhe Asociacionin multietnik  “Florens Najtingël”  dje dhe sot organizuan debat publik në kuadër të projektit “Dallimet janë në modë”, me përkrahje financiare nga Bas...
Read more
Promovimi i projektit „Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal”

Promovimi i projektit „Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal”

07 Prill 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Asociacionin për Iniciativa Demokratike (ADI) dhe Asociacionin multietnik  “Florens Najtingël” në hapësirat e UEJL  prezantuan projektin „Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal”. Gjat...
Read more
Diversiteti është trend – promovim i multikulturalizmit vendor

Diversiteti është trend – promovim i multikulturalizmit vendor

Ideja kryesore është përmirësimi i marrëdhënieve ndëretnike dhe zhvillimi i demokracisë multikultural. Projekti do të implementohet nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri- Perëndimore në partneritet me Asociacioni për Inicijativa Demokratike – ADI dhe Asociacioni Multietnik “Florence Nightingale”. Në proje...
Read more