Konferenca përfundimtare e projektit "Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike"

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në partneritet me Shoqatën për zhvillim lokal rural dhe Agjencionin rajonal për zhvillim Senec – Pezinok, Sllovaki kanë implementuar projektin“Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike”, financuar nga Programi operativ për zhvillimin e resurseve...
Read more

Përfundoi faza e dytë e trajnimit për stafin profesional dhe volonter

Nga data 16 Dhjetor 2013 deri më 20 Dhjetor 2013, në komunën e Bogovinës, në hapësirat e biznes inkubatorit të parë rural, u mbajt trajnimi për personat për punë të vazhdueshme me gratë nga bashkësitë etnike në kuadër të projektit, për stafin profesional dhe volonter.
Read more

Trajnimet mundësi për punësimin e ardhshëm të grave

Që nga muaji Nëntor 2012, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, në bashkëpunim me Shoqatën për Zhvillim Lokal Rural dhe Agjencionin për Zhvillim Rajonal Senec - Pezinok, është duke implementuar projektin: "Arsim, Punësim dhe Barazi për gratë e bashkësive etnike", financuar nga Unioni Ev...
Read more
3ES – Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike

3ES – Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike

Tregu i punës në Maqedoni vuan nga aktiviteti dhe shkalla e ulët e punësimit, papunësi të lartë dhe mospërputhje të punës së ofruar dhe aftësive të kërkuara. Mungesa e përfaqësimit të drejtë të gjinive është relativisht e lartë. Faktorët kryesorë që ndikojnë mbi pjesëmarrjen e ulët të grave janë: zakone...
Read more