Buletini Janar-Mars 2016

Buletini Janar-Mars 2016

Tremujorshi i parë i këtij viti u shënua me një zhvillim të dukshëm të portfolios së shërbimeve tona. Më poshtë mund të shkarkoni Buletinin e OEMVP-së ku kemi përmbledhur aktivitetet e periudhës Janar-Mars 2016. Ashtu siç mund të shihni në këtë buletin, këto tre muaj u karakterizuan me shumë aktivitete...
Read more