Buletini Janar-Mars 2016

Tremujorshi i parë i këtij viti u shënua me një zhvillim të dukshëm të portfolios së shërbimeve tona. Më poshtë mund të shkarkoni Buletinin e OEMVP-së ku kemi përmbledhur aktivitetet e periudhës Janar-Mars 2016.

Ashtu siç mund të shihni në këtë buletin, këto tre muaj u karakterizuan me shumë aktivitete të frytshme, të cilat shkojnë konform kërkesave dhe interesave Tuaja, sepse janë pikërisht ato që orientojnë dhe motivojnë punën që bëjmë ne si Odë. Në përgjithësi, me ri-definimin e shërbimeve portfolja e re përmban katër kategori kryesore: shërbime administrative, juridike, konsulence, si dhe përfaqësim dhe lobim për interesat e bizneseve Tuaja.

Por, puna e jonë nuk përfundon me kaq. Shpresojmë se muajt në vijim do të jenë edhe më të begatë me aktivitete që sjellin përfitime afatgjata për mirëqenien dhe zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik në vend.

Shkarkoni E-Buletin Janar-Mars 2016

JOIN THE DISCUSSION