Përfundon cikli i trajnimeve në kuadër të projektit Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit

22 dhe 23 Dhjetor në hotel Lirak, Tetovë, u realizua trajnimi i fundit nga cikli i trajnimeve në kuadër të projektit Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit, implementuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Fondacionin Albiz, projekt ky i financuar nga Unioni Evropian.

Në këtë trajnim morrën pjesë përfaqësues të OJQve nga Shkupi të cilët nëpërmjet ligjeratave, punës ekipore,shembujve konkret dhe prezantimeve fituan njohuri të reja mbi këto tema: identifikimi i partnerëve të mundshëm nga sektori i biznesit, avokimi dhe lobimi dhe komunikimi efektiv si mjet shumë i fuqishëm I cili duhet të praktikohet në mënyrën e duhur për të përcjellur mesazhin e duhur deri te sektori i biznesit dhe grupet e tyre qëllimore.

Qëllimi i këtyre trajnime ishte që  80 përfaqësues të OJQ-të nga Shkupi, Kumanova, Tetova, Gostivari, Kërçova, Dibra dher Struga  prezente në ketë trajnime  të përfitojnë aftësi nga këto fusha dhe në të ardhmen të kenë më të lehtë procesin e mobilizimit të mjeteve për realizimin e projekteve dhe ngritjen e qëndrueshmërisë së tyre.

OJQ-të duhet të kenë strategji sepse strategjia është qasja drejt realizimit të qëllimeve dhe të përcaktojnë se çfarë metoda do të përdorin për të implementuar strategjinë e tyre të komunikimit deri tek donatorët, krijuesit e politikave dhe publiku më i gjerë.

Ky cikël i trajnimeve dy ditorë u përmbyll me shpresë që në të ardhmen e afërt OJQ-të do të praktikojnë këshillat e trajnuesve  brenda shoqatës së tyre dhe do të ndërmarrin hapa konkret veprimi.

 

image-0-02-05-56b332983fcbcad55a412fff74cc1a9b34629d14d45c0671d901ef280cbd24e5-v image-0-02-05-a2bc97888af2b5226e346ab66a8850af8fed8de0a523d9b8d04c8f3a18848e16-v

Të ngjajshme

JOIN THE DISCUSSION