Еconomicus nr.7

25 Tetor 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen projektimet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore për rritjen ekonomike të Republikës së Maqedonisë deri në fund të këtij viti si dhe parashikimet për vitet në vijim. Gjithashtu, në këtë numër do të prezantohen projektimet dhe parashikimet tona për rritjen ekonomike në RM.

Ju lutem shkarkoni edicionin e shtatë të këtij informatori këtu.

Previous article

Economicus nr.6

Next article

Economicus nr.8

Të ngjajshme