Еconomicus nr.1

01 Shkurt 2018 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do ti prezantojmë të dhënat nga hulumtimi i bërë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit të USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”.

Ju lutem shkarkoni edicionin e tetë të këtij informatori këtu