Juris nr. 2

29 Mars 2019 - Në këtë numër të informatorit ligjor do Ju prezantojmë ndryshimet dhe plotësimet e propozuara të Ligjit për mbështetje  financiare të investimeve i cili është në procedurë parlamentare. Për çdo informacion. Continue reading

Juris alarm nr. 2

25 Mars 2019 - Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore si përfaqësuese legjitime e komunitetit të biznesit kujdeset për informimin e drejtë dhe në kohë të bizneseve, sa i përket ndryshimeve dhe plotësimeve në kornizën ligjore të. Continue reading

Economicus nr. 2

08 Mars 2019 -  Në numrin e dytë të informatorit ekonomik Economicus për vitin 2019, do të prezantohen të dhënat nga hulumtimi i bërë në kuadër të projektit të USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”. Ky. Continue reading

Juris nr. 1

29 Janar 2019 - Në numrin e parë të informatorit ligjor Juris për këtë vit do ta prezantojmë Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2019-të. Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni. Continue reading

Dobia – Janar 2019

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave shpall Thirrjen Publike për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e fondeve nga Programi IPARD 2014. Continue reading

Juris Alarm nr.1

08 Janar 2019 -Në këtë numër të Juris Alarm do të lexoni për ndryshimet e fundit të Ligjit për tatimin mbi fitim në lidhje me donacionet në fushën e sportit. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.1 këtu.. Continue reading

Juris Alarm nr.9

28 Dhjetor 2018 - Në këtë numër të Juris Alarmit do të lexoni për zvogëlimin e  vlerës së pagesave me para të gatshme për mallra dhe shërbime si dhe për hyrrjen në fuqi  të Ligjit të ri për tatimin e të ardhurave. Continue reading

Juris nr.6

03 Dhjetor 2018 - Në këtë numër të Jurisit do të prezantojmë propozim Ligjin e ri për mbikëqyrje inspektuese i cili para pak kohësh u publikua në Regjistrin e vetëm nacional elektronik për rregulla në Republikën e. Continue reading