14 Nëntor 2017 - Оda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit Partneritet për rregullativë më të mirë biznesore sot organizoi forumin me temë: Rregullativat në fushën e planifikimit hapësinor, tokës ndërtimore dhe punimeve ...

Read more

13 Nëntor 2017 - Oda ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në kuadër të Projektit të USAID - Partneritet për rregullativë më të mirë afariste, ku OEMVP është partner bashkë me Odën Ekonomike të Maqedonisë, MASIT, Lidhja e Odave Ekonomike d ...

Read more

27 Tetor 2017 - Delegacioni prej Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore bashkë me Grupacionin e Grave Afariste pranë OEMVP-së, sot ishin pjesë e edicionit të katërt më radhë të Forumit të Biznesit në Prizren - Kosovë, ku marrin pjesë bizn ...

Read more

26 Tetor  2017 - OEMVP në kuadër të projektit të USAID “Partneritet për regullativë më të mirë biznesore”, bashkë me partnerët prej Odës ekonomike të Maqedonisë, MASIT, Lidhjen e odave ekonomike dhe EPI Centar International, prezentuan qëllimet ...

Read more

26 Tetor 2017 (MIA) - Katër muajt e fundit në krahasim me numrat dhe treguesit ekonomikë nuk ka zhvendosje, por është evident relaksimi i ndërmarrjeve. Ato veçmë mendojnë për investime, por vetëm nëse nuk ka zgjedhje të reja parlamentare, thonë ...

Read more

26 Tetor 2017 - Sot në Tiranë, një delegacion i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri –Perëndimore i udhëhequr nga kryetari z.Nebi Hoxha së bashku me kryesinë e Grupacionit të Grave afariste pranë OEMVP-së, janë pjesëmarrës në eventin Tirana Busines ...

Read more

20 Tetor 2017 - Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Universitetin Nëna Terezë, Shkup. Ky është një hap i parë drejt konkretizimit të bashkëpunimit dhe parasheh forma të ndryshme të bashkëpunim ...

Read more

19 Tetor 2017 - Grupacioni i Grave Afariste (GGA) pranë Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në kuadër të shënimit të Ditës ndërkombëtare të gruas rurale vizituan bizneset e Kumanovës të udhëhequra nga gratë. Gratë e këtij rajoni ja ...

Read more

16 Tetor 2017 -  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot dhe nesër përfaqësuar me kryetarin Nebi Hoxha është pjesë e Samitit rajonal 100, ku marrin pjesë mbi 150 liderë biznesi  nga Evropa Juglindore dhe Ballkani Perëndimor, ministra dhe ...

Read more

10.10.2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore e vetëdijshme për qasjen e vështirë në financa, e cila paraqet pengesë serioze për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe rrjedhimisht faktor i cili ngadalëson rritjen dhe zhvillimin ekonomi ...

Read more

09.10.2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perendimore nga data 09 deri 10 Tetorë zhvillon takime bilaterale në Budapest të Hungarisë me Oden Tregtare Kombëtare Hungareze me iniciativë të nënkryetares së Grupacioni të Grave Afariste znj. Merit ...

Read more